Lista Recenzentów

Lista Recenzentów czasopisma:

Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Dr Stefan Kesting (University of Leeds)

Dr hab. Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski) 

Dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Maria Nawojczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dr hab. Adam Perłakowski (Uniwersytet Jagielloński) 

Dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. dr hab. Joanna Rostropowicz (Uniwersytet Opolski)

Prof. Rosemarie Sackmann (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

Dr hab. Andrzej Słaboń (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. Magdalena Szpunar (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

​Dr hab. Piotr Świercz (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

Dr hab. Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Barbara Wiśniewska Paź (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Filip Wolański (Uniwersytet Wrocławski)