Rada Naukowa

Przewodniczący: 

Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

Członkowie:

Dr Mirosław Czerwiński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. prof. UW Jarosław Czubaty (Uniwersytet Warszawski)

Prof. Stéphane Guerard (Université Lille Nord de France)

Dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Irma Kozina (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Kubok (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Prof. zw. dr hab. Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dr hab. prof. UŚ Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Sławomir Raube (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. Reinhold Sackmann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)

Dr hab. prof. UWr Robert Wiszniowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Piotr Wróblewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)