„Pisma Humanistyczne" na ujednoliconym wykazie czasopism naukowych 2013-2016

Szanowni Państwo,

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 26.01.2017 r. ujednoliconym wykazem czasopism naukowych za lata 2013-2016, artykuły opublikowane w tych latach w „Pismach Humanistycznych" są warte 5 punktów w aspekcie kategoryzacji jednostek naukowych prowadzonej w 2017 roku. Dla wyznaczenia punktacji czasopism stosuje się najwyższą ocenę punktową w danym okresie, tj., dla „Pism Humanistycznych", 5 punktów, która to ocena obowiązywała w latach 2015-2016 (punktacja za 2017 rok zostanie ustalona dopiero w br.).