Kolegium redakcyjne

Redaktor naczelny

mgr Sebastian Śpiewak

Absolwent filozofii i filologii klasycznej (specjalność język starogrecki) na Uniwersytecie Śląskim. Ukierunkowanie odbytych studiów doskonale odzwierciedla zainteresowania naukowe, które sklasyfikować można w sposób ogólny jako filozofia starożytna.Obszar badań wytycza jednak szczególnie historia rozwoju idei filozoficznych, zwłaszcza w kontekście ontologii i espitemologii. Pod kierunkiem dr. hab. D. Kuboka przygotowuje rozprawę doktorską na temat rozważań teoriopoznawczych Ksenofanesa z Kolofonu. Uczestnik wielu konferencji naukowych – zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i międzynarodowym (m.in. Ex Ionia Scientia. "Knowledge" i Archaic Greece - konferencja zoorganizowana przez National and Kapodistrian University of Athens w 2016 r.). Współorganizator cyklu ogólnopolskich naukowych konferencji na temat problemu języka. Uczetnik oraz kierownik licznych projektów badawczych dotyczacych filozofii przedokratejskiej. Obecnie pracownik zakładu Hsitorii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Prywatnie miłośnik dobrej muzyki, filmu oraz fotografii. 

 

Zastępca redaktora naczelnego; redaktor tematyczny w zakresie nauk o polityce

mgr Justyna Łapaj

Absolwentka politologii na Uniwersytecie Śląskim. Doktorantka nauk o polityce w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚl. Trenerka Europejska z ramienia Polskiej Fundacji Im. Roberta Schumana oraz Edukatorka Praw Człowieka z ramienia Amnesty International. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Ameryki Łacińskiej i Karaibów, w szczególności na problematyce stosunków międzynarodowych tej części globu. Interesuje się też szeroko pojętą kulturą żydowską, wewnętrzną i zagraniczną polityką Izraela oraz prawami człowieka. Miłośniczka jazdy konnej, zwłaszcza w malowniczych górskich miejscowościach, pasjonatka sztuki kulinarnej oraz smakowania świata poprzez dalekie (i bliskie) podróże. Uwielbia muzykę, malarstwo i teatr.

 

Redaktor tematyczny w zakresie socjologii

mgr Maria Michniowska

Absolwentka socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Doktorantka socjologii. Pod kierunkiem dr. hab. prof. UŚ Tomasza Nawrockiego przygotowuje dysertację poświęconą tematyce percepcji i waloryzacji przestrzeni miasta przez dzieci. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii miasta, przestrzeni oraz socjologii kultury. Laureatka Wyróżnienia JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia. Specjalista ds. badań społecznych w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego. Współorganizatorka wielu konferencji, uczestniczka licznych projektów badawczych. Uwielbia żeglarstwo, jazdę na nartach, podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi oraz dobrą kuchnię.

 

Redaktor tematyczny w zakresie historii

mgr Agata Muszyńska

Absolwentka historii (specjalność nauczycielska i archiwalna) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od października 2011 r. jest uczestniczką stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UŚ i pod kierunkiem dr hab. Aleksandry Skrzypietz przygotowuje dysertację doktorską na temat małżeństw i polityki matrymonialnej w środowisku magnaterii Rzeczypospolitej czasów saskich. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz programu stypendiów doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2007 r. była członkiem Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ, w roku akademickim 2010/2011 jako prezes zarządu. Obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy”, Stowarzyszenia o Zabarwieniu Kobiecym IGNIS, z którym współtworzy Szlak Kobiet w Województwie Śląskim, a także współzałożycielem i wiceprezesem Koła Naukowego Historyków Doktorantów UŚ. Od marca 2012 r. pracuje jako przewodnik w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu, a od lipca 2013 r. jako specjalista ds. turystyki w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Interesuje się kobietami na przestrzeni dziejów, dziejami Śląska, kinem i turystyką poprzemysłową.

 

Redaktor tematyczny w zakresie filozofii

mgr Tomasz Pawlik

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Wieczorka obronił pracę magisterską pt. „Filozoficzne koncepcje negacji”. Doktorant w Instytucie Filozofii UŚ. Uczestnik programów wymiany studenckiej Erasmus (Bańska Bystrzyca), MOST (Wrocław) oraz programu MOST dla doktorantów (Toruń). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ontologii oraz filozofii analitycznej. Uczestnik licznych konferencji naukowych. Bibliofil, wielbiciel kawy i jazzu. Od 2011 r. związany z Fundacją Miasto Słów promującą czytelnictwo. Aktywnie działający na rzecz trzeciego sektora w Polsce.

 

Redaktor językowy (język polski)

mgr Iwona Bijak

Absolwentka filologii polskiej (specjalizacja nauczycielska) oraz logopedii na Uniwersytecie Śląskim. Wiedzę językoznawczą stara się wykorzystywać w praktyce, szczególnie podczas terapii logopedycznej. Praca z dziećmi daje jej największą satysfakcję, energię oraz motywację do dalszego kształcenia. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na rozwoju i opóźnieniach mowy dziecka. Z ciekawością zgłębia też wiedzę na temat neurobiologicznych aspektów mowy oraz szeroko rozumianej kultury języka (szczególnie w ramach korekty tekstów). Wolne chwile spędza w górach, na boisku siatkarskim, w gronie przyjaciół lub z dobrą książką w rękach.

 

Redaktor językowy (język angielski)

mgr Kamil Ciborowski

Magister filologii angielskiej z jęz. arabskim na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania obejmują zagadnienia związane z przekładem, a także historię, politykę i przemiany społeczne na Bliskim Wschodzie. Pisze artykuły na temat Afganistanu dla Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

 

 

Redaktor techniczny

mgr Emilia Woźniczko

Absolwentka filologii polskiej (specjalność nauczycielska) oraz politologii (specjalność współczesne stosunki międzynarodowe) na Uniwersytecie Śląskim, a wkrótce dyplomowany logopeda. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie Wiedeńskim. Uczestniczka studiów doktoranckich pod kierunkiem dr hab. prof. UŚ Mariusza Kolczyńskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej satyry politycznej. Inne zainteresowania są różnorodne, a główne to: medycyna, logopedia, stosunki międzynarodowe, polityka, języki obce, literatura, muzyka, kino, teatr, sport. Miłośniczka Bałkanów. 

 

W przeszłości do kolegium redakcyjnego należeli:

Aneta Bąk (zeszyt I), Dorota Cierpińska (II), Aleksander Cieśla (I, II), Borys Cymbrowski (I), Michał Kaczmarczyk (VI), Barbara Paulina Kalinowska (I), Agnieszka Kandzia (IX), Agnieszka Knapczyk (II), Ida Komorowska (V), Michał Kucharski (VIII, IX, X), Szymon Kurek (I), Anna Madej (I), Magdalena Marzec (VII), Tomasz Okraska (VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV), Maciej Preidl (V), Dorota Szymborska (I, II), Agnieszka Turska (II), Wojciech Więcek (III) oraz Agnieszka Zinkiewicz (IV).