Identity. Between unity and distinctiveness

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, iż ukazał się XIV zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Identity. Between unity and distinctiveness. 

Tom składa się z 12 artykułów w języku angielskim. 

Z całym zeszytem można się zapoznać poprzez wersję elektroniczną, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 


Dear Sir or Madam,

We have the honor and pleasure to announce the publication of the 14th issue of "Humanistic Scripts" subtitled: Identity. Between unity and distinctiveness.

Tom consists of 12 articles in English.

You can read the entire issue through the electronic version you will find here. We will be grateful for any publication comments that can be directed to pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

We wish you an interesting reading!

„Pisma Humanistyczne" na ujednoliconym wykazie czasopism naukowych 2013-2016

Szanowni Państwo,

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 26.01.2017 r. ujednoliconym wykazem czasopism naukowych za lata 2013-2016, artykuły opublikowane w tych latach w „Pismach Humanistycznych" są warte 5 punktów w aspekcie kategoryzacji jednostek naukowych prowadzonej w 2017 roku. Dla wyznaczenia punktacji czasopism stosuje się najwyższą ocenę punktową w danym okresie, tj., dla „Pism Humanistycznych", 5 punktów, która to ocena obowiązywała w latach 2015-2016 (punktacja za 2017 rok zostanie ustalona dopiero w br.).

Kultura. Oblicza, konteksty, transgresje

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, iż ukazał się XIII zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Kultura. Oblicza, konteksty, transgresje. 

Tom składa się z 26 artykułów, uszeregowanych w 7 działów: filozofia kultury, kultura pamięci, kultura narodowa, kultura polityczna, kultura w przestrzeni miejskiej, kultura jako element tożsamości, kultura w procesach komunikowania się. 

Z całym zeszytem można się zapoznać poprzez wersję elektroniczną, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 

Call for articles for the XIVth issue

Dear Sir or Madam,

We are honored to cordially invite researchers and PhD students to submit articles to the fourteenth issue of the scientific journal “Humanistic Scripts”, published by the Faculty of Social Sciences of the University of Silesia in Katowice.

“Humanistic Scripts”, are placed on the list “B” of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland. For each article published in the “Humanistic Scripts”, the authors receive 5 points for their scientific achievements.

The leading subject of the XIVth issue, which the research problems should be profile is “Identity. Between unity and distinctiveness.” The area of interest of the periodical are considerations concerning fields such as philosophy, history, political science and sociology and related sciences.

In particular we kindly ask you to position topics of articles within the following range of issues:

 • Self identity;
 • Real, imaginary, virtual and creative identities;
 • Collective, social and group identities;
 • Civilization, state and national identities;
 • Class, caste, tribal, clan, ethnic and national identities;
 • Territorial, spatial, regional, municipal and local identities;
 • Occupational and corporate identities;
 • Culture identity;
 • Gender and sexual identity;
 • Religious identity;
 • The evolution of identity through the ages;
 • The evolution of identity throughout life.

The proposals of articles in the volume up to 500 characters MS Word should be sent by 10 July 2016 on pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl address.

Articles in the volume of 12-20 pages MS Word should be sent by 30 August 2016 on pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl address.

The fourteenth number of "Humanistic Scripts" will be published in full in English language version, therefore it is requested to send your articles only in English.

The articles are subjected to a review.

Editorial guidelines for Authors can be found here.

For any questions we remain at your disposal at pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl address.


Invitation for publishing in XIVth issue in PDF with the guidelines for the Authors

„Pisma Humanistyczne" na liście „B" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego!

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż zgodnie z opublikowanym dnia 23.12.2015 r. komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Pisma Humanistyczne" po raz pierwszy w swojej historii znalazły się na liście B" czasopism naukowych, uzyskując ocenę w wysokości 5 punktów. Oznacza to, iż autorzy artykułów zamieszczonych w naszym periodyku w 2015 i 2016 roku za każdy opublikowany tekst uzyskają 5 pkt. do swojego dorobku naukowego.

Rejestracja w bazach referencyjnych czasopism

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż „Pisma Humanistyczne" przeszły pozytywnie ewaluację w trzech bazach referencyjnych czasopism: Central and Eastern European Online LibraryBazHum oraz ICI Journals Master List 2014 Dzięki temu zwiększy się zasięg oddziaływania periodyku, zarówno wśród czytelników polskich, jak i zagranicznych.   

Czas i przestrzeń w refleksji humanistyki i nauk społecznych

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, iż ukazał się XII zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Czas i przestrzeń w refleksji humanistyki i nauk społecznych

Tom składa się z 26 artykułów, uszeregowanych w 5 działów: człowiek wobec czasu i przestrzeni, państwo w czasie i przestrzeni, przestrzeń polityczna, przestrzeń społeczna, cyberprzestrzeń. Idąc tropem Gry w klasy Julio Cortazara, zachęcamy jednak Państwa do wytyczenia w lekturze własnych ścieżek i intelektualnej konfrontacji przemyśleń konstruowanych w oparciu o z pozoru odległe od siebie podejścia badawcze. 

Z całym zeszytem można się zapoznać poprzez wersję elektroniczną, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 

Innowacja - Transformacja - Zmiana

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się XI zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Innowacja - Transformacja - Zmiana.

Osią złożonej z dziesięciu artykułów publikacji są problemy innowacji, transformacji i zmian, rozpatrywane z punktu widzenia filozofii, historii, nauk politycznych, socjologii oraz w ramach przestrzeni między tymi dyscyplinami.  

Z całym tomem można się zapoznać poprzez wersję internetową, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 

Brazylia

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się X zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Brazylia, pod redakcją Justyny Łapaj, Michała Kucharskiego i Tomasza Okraski. 

Na publikację składa się dziesięć artykułów z zakresu historii, zagadnień ustrojowych, polityki zagranicznej i problemów wewnętrznych Brazylii, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Indian Amazonii.  

Z całym tomem można się zapoznać poprzez wersję internetową, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 

Made in China - rozmowy o Państwie Środka

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, iż ukazał się IX zeszyt „Pism Humanistycznych" o podtytule Made in China - rozmowy o Państwie Środka, pod redakcją Agnieszki Kandzi, Michała Kucharskiego i Tomasza Okraski. 

Na publikację składa się 18 artykułów z zakresu polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej i gospodarki, społeczeństwa oraz kultury i sztuki Chin. 

Z całym tomem można się zapoznać poprzez wersję internetową, którą znajdziecie Państwo tutaj. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi związane z publikacją, które można kierować na adres pismahumanistyczne-wns@us.edu.pl

Życzymy interesującej lektury! 

Subskrybuj Pisma_Humanistyczne RSS